Odwracalny [wyrazy przeciwstawne]

  • Odwracalny, dający się odwrócić, zmienić na poprzednio istniejący.
  • Przeciwstawne:
    • nieodwracalny,
    • ostateczny.