Odzwyczajać się [wyrazy przeciwstawne]

  • Odzwyczajać się, wyzbywać przyzwyczajeń, pozbywać się nałogu, oduczać się.
  • Przeciwstawne:
    • przyzwyczajać się,
    • przywykać.