Odwrotnie

Andrzej Radek myślał, że nauczyciel da mu w skórę, ale było odwrotnie.