Przeistoczenie

Ponieważ miał wyrzuty sumienia, przeistoczył się w Robaka.