Ogień [symbolika]

 • Od zarania dziejów uznawany jest za rzecz dobroczynną.
 • Przypisuje mu się także destruktywny wpływ na ludzi.
 • Wzbudza radość, ale też paniczny strach.
 • W wielu kulturach postrzegany jako jeden z żywiołów, tworzących ziemską materię.
 • Utożsamiany często z Bogiem  i otaczany czcią.
 • Podstawowy atrybut wielu bóstw.
 • Bóg objawił się Izraelitom, chrześcijanom.
 • Ogień to jedna z postaci Ducha Świętego.
 • Iskra lub płomień symbolizuje ludzką duszę, życie ludzkie.
 • Ogień jest również symbolem ofiary.
 • Wiecznie płonący ogień ro symbol domu, rodziny, gościnności, emblemat domowego ogniska.
 • Ogień ofiarny symbolizuje wieczność, światło, ciepło, zasady Boga.
 • Niekiedy zwiastuje nieszczęście (Prometeusz).
 • Płonący stos to symbol zmartwychwstania, nieśmiertelności i męczeńskiej śmierci.
 • Niekiedy jest znakiem kary biskiej (gdy trudno go ugasić).
 • Oznacza też biblijną apokalipsę, całkowite zniszczenie.
 • Symbolizuje silne uczucia, namiętności, miłość i przyjaźń, gniew i radość.
 • Jest też symbolem entuzjazmu, pasji, uniesienia, myśli i poetyckiego natchnienia.

Odniesienia znaleźć można:

 • Objawienie św. Jana 20, 9-10.
 • I list do Koryntian 3,13.
 • II list św. Piotra 3,12.
 • Levicitus 6, 12-13.
 • Księga Hioba 15,34.
 • Exodus 3,2.
 • List św. Jakuba 12, 28-29.
 • Sofokles, „Antygona”.
 • A. Mickiewicz, „Oda do młodości”.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 • A. Mickiewicz, „Konrad  Wallenrod”.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 • A. Ważyk, „Poemat dla dorosłych”.
 • L. Kropiński, „Wojna miłości z przyjaźnią”.
 • J. Żuławski, „Poeta”.
 • S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.
 • E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.
 • A. Wyspiański, „Wesele”.
 • E. Bryll, „Podaj mi rękę”.

 

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.