Ograniczony [wyrazy przeciwstawne]

  • Ograniczony, zamknięty w szczupłych granicach, wąski, niewielki, nieinteligentny, tępy.
  • Przeciwstawne:
    • nieograniczony,
    • światły,
    • wszechstronny.