Prawa polityczne w Atenach

 • Prawa polityczne w Atenach  miały nieliczne osoby.
 • Byli to dorośli mężczyźni będący rdzennymi mieszkańcami polis (miasta).
 • Stanowili ok. 15% ogółu ludności Aten.
 • W V wieku p.n.e. w polis ateńskiej mieszkało:
  • 40 tys. obywateli,
  • 120 tys. członków ich rodzin,
  • 20 tys. metojków (przybyszów z innych miast),
  • 80 tys. niewolników.