Ogród [synonimy]

  • Ogródek.
  • Zieleniec.
  • Rezerwat.
  • Park.
  • Skwer.
  • Sad.
  • Warzywnik.
  • Wirydarz.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]