Ojczyzna [synonimy]

  • Macierz.
  • Kraj ojczysty.
  • Strony rodzinne.
  • Ziemie rodzinne.
  • Kraj macierzysty.
  • Zagon ojczysty.
  • Dom.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]