„Ogrodniczki” Jarosława Iwaszkiewicza

  • Przykład wiersza peonicznego.
  • Peon III to w wierszu sylabotonicznym stopa czterosylabowa z akcentem na przedostatniej sylabie, będąca odpowiednikiem zestroju akcentowego, utworzonego czterosylabowego wyrazu.

Panieneczki, mieszczaneczki podlewają ogródeczki,
Posypują żółtym piaskiem drobne, kręte, wąskie steczki,

Paniczyki (och, okrzyki!), cynie, fuksje i gwoździki,
Rezedowe wonne grządki, pieski, kotki i króliki.

Zakasawszy swe spódniczki, z falbankami perliczkami,
Panieneczki – mieszczaneczki, panieneczki – ogrodniczki.

Za sztachetą ktoś karetą przybył. Czarne stoją konie,
Stoi rycerz czarny, w masce, w czarnym płaszczu, z kosą w dłoni.