„Ojczyzno ma”

Piękna pieśń patriotyczna, stworzona w latach 80. XX wieku (w pierwszych dniach stanu wojennego). Jej autorem, zarówno słow , jak i pieśni jest  jest ks. Karol Dąbrowski (michalita, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich w Przysieku k/Torunia). Pieśń stała się hymnem  trudnych lat przemian społecznych w kraju, niektórzy stawiali ją na równi z „Rotą”. Dawała wielu nadzieję na zmiany. Śpiewano ją podczas mszy za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki, odprawianych w latach 80. na warszawskim Żoliborzu w każdą ostatnią niedzielę miesiąca.

Tyle razy pragnęła wolności
Tyle razy dławił ją kat
Ale zawsze czynił to obcy
A dziś brata zabija brat

Ref.
Ojczyzno ma
Tyle razy we krwi skąpana
Ach, jak wielka dziś twoja rana
Ach, długo cierpienie twe trwa

Biały orzeł znów skrępowany
Krwawy łańcuch zwisa u szpon
Lecz wkrótce zostanie zerwany
Bo wolności wybija dzwon

Ref.
Ojczyzno ma
Tyle razy we krwi skąpana
Ach, jak wielka dziś twoja rana
Ach, długo cierpienie twe trwa

Biały orzeł znów skrępowany
Krwawy łańcuch zwisa u szpon
Lecz wkrótce zostanie zerwany
Bo wolności wybija dzwon

O Królowo Polskiej Korony
Wolność, pokój i miłość racz dać
By ten naród boleśnie gnębiony
Odtąd wiernie przy Tobie mógł trwać

O Matko ma
Tyś królową polskiego narodu
Tyś wolnością w czasie niewoli
I nadzieją, gdy w sercach jej brak

Ref.
Ojczyzno ma
Tyle razy we krwi skąpana
Ach, jak wielka dziś twoja rana
Ach, długo cierpienie twe trwa

Biały orzeł znów skrępowany
Krwawy łańcuch zwisa u szpon
Lecz wkrótce zostanie zerwany
Bo wolności wybija dzwon

Ref.
Ojczyzno ma
Tyle razy we krwi skąpana
Ach, jak wielka dziś twoja rana
Ach, długo cierpienie twe trwa

Biały orzeł znów skrępowany
Krwawy łańcuch zwisa u szpon
Lecz wkrótce zostanie zerwany
Bo wolności wybija dzwon

(Zwrotka dodana po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, 1947-1984, prezbiter rzymskokatolicki, kapelan warszawskiej „Solidarności”, obrońca praw człowieka w PRL, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, błogosławiony i męczennik Kościoła katolickiego, pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. )

Nowy ból przeszył serca Polaków
Pasterz-kapłan przelał swą krew
Abyś ty mógł żyć w wolnej Ojczyźnie
Bez cierpienia, bólu i krat