Ojnopion [mitologia]

  • Syn Dionizosa lub Tezeusza i Ariadny.
  • Król wyspy Chios.
  • Ojciec kilkorga dzieci, wśród nich Merope.
  • Chciał ja poślubić Orion.
  • Król odmówił mu ręki córki, k9iedy pijany Orion próbował ją zgwałcić.
  • Ojnopion oślepił Oriona i wypędził z wyspy.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły