Orestes [mitologia]

 • Syn Agamemnona i Klytajmestry, mściciel ojca.
 • Po zamordowaniu Agamemnona przez Klytajmestrę i Ajgistosa, siostra Orestesa – Elektra – w obawie o jego życie, wysłała go do Strofiosa, króla miasta Krisa w Fokidzie.
 • Tam wychowywał się razem z synem króla – Pyladesem.
 • Jako młody mężczyzna Orestes na rozkaz Apollina  przybył do Argos, by pomścić ojca.
 • Z pomocą Pyladesa i  Elektry zabił  Klytajmestrę i Ajgistosa.
 • Wkrótce jednak jako matkobójca popadł w szaleństwo z woli bogów, którzy nasłali dręczące go erynie.
 • Orestes schronił się w Delfach, gdzie został oczyszczony przez samego Apollina.
 • Później musiał poddać się  jeszcze postępowaniu sądowemu w Atenach na Areopagu, gdzie za wstawiennictwem Ateny został ostatecznie uwolniony od winy i kary.
 • Był to pierwszy wyrok wydany przez ateński Areopag.
 • Wg innej wersji sąd odbył się w Argos.
 • Za radą Apollina, Orestes wraz Pyladesem w celu uzyskania przebaczenia bogów udali się do Taurydy, by przywieźć stamtąd posąg Artemidy.
 • Uratowali się dzięki siostrze Orestesa – Ifigenii.
 • Po powrocie Orestes odzyskał królestwo Agamemnona, ożenił się z Hermioną, córką Menelaosa i Heleny.
 • Później do starości rządził w Argos, Mykenach i Sparcie.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły