Cezary [patron chrześcijański]

 • Urodził się w 330 roku w rodzinie, której wszyscy członkowie byli świętymi.
 • Studiował w Aleksandrii:
  • medycynę,
  • filozofię,
  • astronomię,
  • geometrię.
 • Pracował, przez pewien czas, jako lekarz cesarski w Konstantynopolu.
 • Następnie był zarządcą jednej z prowincji.
 • Tam przeżył silne trzęsienie ziemi, z którego z trudem wyszedł z życiem.
 • Wydobyto go spod ruin i wtedy postanowił przyjąć chrzest.
 • Wkrótce wyłączył się z życia publicznego i został pustelnikiem.
 • Zmarł w 369 roku.

 • W archaicznej łacinie słowem caesar określano dziecko, ktore urodziło się poprzez cesarskie cięcie.
 • Święty Cezary jest patronem kawalerów.
 • Dzień św. Cezarego to 25 lutego.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]