„Oka”

Piękna pieśń patriotyczna,  niezwykle popularna wśród utworów żołnierskich, dedykowana żołnierzom I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki. Autorem słów był poeta Leon Pasternak (1910-1969, polski poeta, satyryk, działacz polityczny żydowskiego pochodzenia), kierownik artystyczny „Teatrzyku Żołnierza” przy I Dywizji, zwanego popularnie „Teatrzykiem z Tęczą”. Premiera pieśni miała miejsce w Sielcach nad Oką, w lipcu 1943 roku, w  montażu poetycko-muzycznym.  „Oka” to pierwszy utwór muzyczny  nadany w 1944 r. przez lubelską rozgłośnię radiową „Pszczółka”.

Szumi dokoła las, czy to jawa czy sen
Co ci przypomina, co ci przypomina
Widok znajomy ten
Co ci przypomina, co ci przypomina
Widok znajomy ten

Żółty, wiślany piach, wioski słomiany dach
Płynie, płynie Oka jak Wisła szeroka
Jak Wisła głęboka
Płynie, płynie Oka jak Wisła szeroka
Jak Wisła głęboka

Piękny jest Wisły brzeg, piękny jest Oki bieg
Jak szarża ułańska do Wisły do Gdańska
Pójdziemy, dojdziemy
Jak szarża ułańska do Wisły do Gdańska
Pójdziemy, dojdziemy

Był już niejeden las, wiele przeszliśmy rzek
Ale najpiękniejszy, ale najpiękniejszy
Jest naszej Wisły brzeg
Ale najpiękniejszy, ale najpiękniejszy
Jest naszej Wisły brzeg