Okazale [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
okazale przysłówek Wyglądał naprawdę okazale.