Około [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
około przysłówek Jezdnia liczyła około pięciu metrów.
przyimek Wróciłyśmy około południa.