Okropnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
okropnie przysłówek Czuł się dziś okropnie.