Okrutnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
okrutnie przysłówek Postępował wobec matki okrutnie.