Omackiem (po omacku) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
omackiem (po omacku) przysłówek Omackiem (po omacku) szukał świeczki w tych ciemnościach.