O mało [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
o mało przysłówek O  mało co byłby leżał.