Omyłkowo [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
omyłkowo przysłówek Omyłkowo wstawił swoje zdjęcie.