On, ona, ono [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
on, ona, ono zaimek rzeczowny osobowy On nie wziął tego.