Onegdaj [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
onegdaj przysłówek Zobaczyłem go onegdaj.