Ongi (ongiś) [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ongi (ongiś) przysłówek Ongiś działo się znacznie lepiej.