Opacznie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
opacznie przysłówek Zrozumiałem to opacznie.