Okno [synonim]

 • Okienko.
 • Otwór.
 • Lukarna.
 • Lufcik.
 • Oberluft.
 • Wyziernik.
 • Judasz.
 • Bulaj.
 • Dymnik.
 • Świetlik.
 • Witraż.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]