Oko [synonim]

  • Ślepki.
  • Oczęta.
  • Gały.
  • Patry.
  • Trzeszcze.
  • Oczyska.
  • Ślepia.
  • Gałka oczna.
  • Narząd wzroku.
  • Patrzałki.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]