Okolicznik [typy]

Określenie (minister), jedna z części zdania, określa czasownik, informuje o okolicznościach czynności, wskazując różne okoliczności, może być wyrażone rzeczownikiem, zaimkiem rzeczownym, wyrażeniem przyimkowym, przysłówkiem, imiesłowem przysłówkowym.

Wyróżniamy następujące okoliczniki:

  • Miejsca (gdzie?  dokąd? skąd? którędy?), np. Pochodzę z Kielc. Wróciłam stamtąd.
  • Czasu (kiedy?  odkąd? dokąd? jak długo?), np. Wczoraj padał deszcz. Słońce świeci od rana.
  • Sposobu (jak? w jaki sposób?), np. Wykonałem tę pracę szybko. Nauczyłem sie wiersza na pamięć.
  • Stopnia i miary (jak? w jakim stopniu? jak bardzo?), np. Ania jest nadzwyczaj uczciwa. Biegnę bardzo szybko.
  • Przyczyny (dlaczego? z jakiej przyczyny? z jakiego powodu?), np. Płakała z powodu wyjazdu. Wskutek ulewy zalało Podkarpacie.
  • Celu (po co? w jakim celu?), np.  Idę po owoce i słodycze. Przyszedłem oddać książki.
  • Warunku (pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?), np. W razie deszczu weź parasol. W przypadku choroby odwołamy zajęcia.
  • Przyzwolenia (mimo co? pomimo czego?), np. Wygrała mimo złamanego kijka. Wbrew nakazom nie nosił maseczki.