Dopełnienie [typy]

Dopełnienie (minister), jedno z określeń, część zdania , która określa czasownik, jest niejako jego uzupełnieniem, odpowiada na pytania narzucone przez czasownik, może być wyrażone rzeczownikiem, zaimkiem rzeczownym, wyrażeniem przymiotnikowym, przymiotnikiem lub przysłówkiem, odpowiada na pytania wszystkich przypadków zależnych: kogo? czego?, komu? czemu?, kogo? co?, z kim? z czym?, o kim? o czym? (oprócz mianownika).

Wyróżniamy:

  • dopełnienia bliższe, przy zamianie strony czynnej na bierną staje się ono podmiotem, np. Mama sprząta mieszkanie. Mieszkanie jest sprzątane przez mamę.
  • dopełnienie dalsze, zamiana jak wyżej jest niemożliwa, np. Trener pogratulował swoim zawodnikom.