Przydawka [typy]

Przydawka to jedno z określeń (ministrów), określa rzeczownik, najczęściej oznacza właściwość przedmiotów lub cechy ludzi, których nazwami sa rzeczowniki, może być wyrażona przymiotnikiem, imiesłowem przymiotnikowym, rzeczownikiem, zaimkiem rzeczownym, liczebnikiem lub wyrażeniem przyimkowym, odpowiada na pytania jaki/a/e?, czyj/a/e?, który/a/e?, ile?, czego? z czego?

Wyodrębniamy następujące typy przydawek:

  • przymiotna, wyrażona wszystkimi częściami mowy, które odpowiadają na pytania przymiotnika, np. Dojrzał pierwsze domy. Przypomnieli twoją historię.
  • liczebna, wyrażona liczebnikiem, np. Dwoje dzieci przyszło do szkoły.
  • przyimkowa, wyrażona wyrażeniem przyimkowym, np. Włożył koszulę w kratę.
  • rzeczowna, wyrażona rzeczownikiem, np. Kazimierz Wielki zostawił Polskę murowaną.
  • rzeczowna dopełniaczowa, wyrażona rzeczownikiem w dopełniaczu, np. Dobre wykonanie zadania skutkuje dobrą oceną.