Okres czasu [synonimy]

 • Czasokres.
 • Pora.
 • Doba.
 • Lata.
 • Chwila.
 • Kwadrans.
 • Sekunda.
 • Godzina.
 • Dzień.
 • Tydzień.
 • Dekada.
 • Rok.
 • Półrocze.
 • Stulecie.
 • Wiek.
 • Millennium.
 • Wieczność.
 • Termin.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]