Określony [synonimy]

 • Konkretny.
 • Dokładny.
 • Realny.
 • Oczywisty.
 • Ścisły.
 • Logiczny.
 • Przemyślany.
 • Racjonalny.
 • Trafny.
 • Wiarygodny.
 • Jednoznaczny.
 • Charakterystyczny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]