Okręg [synonimy]

 • Rejon.
 • Zona.
 • Dzielnica.
 • Prowincja.
 • Część.
 • Kanton.
 • Kraina.
 • Kraj.
 • Obwód.
 • Sektor.
 • Strefa.
 • Obszar.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]