Okrężny [synonimy]

 • Okólny.
 • Objazdowy.
 • Wieloznaczny.
 • Otaczający.
 • Okrążający.
 • Kołowy.
 • Oględny.
 • Wykrętny.
 • Obwodowy.
 • Rotundowaty.
 • Okrągły.
 • Kolisty.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]