Okres

  • Rozbudowane zdanie wieloczłonowe, złożone współrzędnie lub podrzędnie, które bez względu na liczbę tworzących go zdań składowych zawsze dzieli się na 2 części.
  • Pierwsza z części nazywana jest poprzednikiem, druga – następnikiem.

Przykład:

Jak orzeł spada na stado białych pardew, a one zbite przed nim w lękliwą kupę idą na łup drapieżnika, który rwie je pazurami i dziobem –

tak Pan Longinus Podbipięta, wpadłszy w środek nieprzyjacielskich szyków, szalał ze swym Zerwikapturem (Henryk Sienkiewicz)