Osobliwe odmiany rzeczowników

  • Formy odmiany rzeczowników: przyjaciel, mieszczanin, sędzia, imię, oczy, uszy, liceum, muzeum itd., odbiegające od typowych wzorów deklinacyjnych, np. rzeczownik przyjaciel ma zmieniony temat w przypadkach zależnych liczby mnogiej.