Oksymoron

Oksymoron – rodzaj metafory, składające się z dwu przeciwstawnych znaczeniowo wyrazów, najczęściej rzeczownika i przymiotnika. Dzięki takiemu zestawieniu dochodzi do metaforycznego przekształcenia znaczeń obu słow, co daje efekt paradoksu.