Oksymoron

  • Oksymoron – rodzaj metafory, zwrot, chwyt stylistyczny.
  • Wyrażenie składające się z dwu przeciwstawnych znaczeniowo wyrazów, wykluczających się znaczeniowo, najczęściej rzeczownika i przymiotnika.
  • Inna jego nazwa to epitet sprzeczny.
  • Dzięki takiemu zestawieniu dochodzi do metaforycznego przekształcenia znaczeń obu słów, co daje efekt paradoksu.
  • Zyskuje się w ten sposób zupełnie nową jakość znaczeniową.
  • W języku potocznym jest zjawiskiem rzadko spotykanym, pełni różnorodne funkcje w poezji.
  • Oksymoron był szczególnym wyróżnikiem w poezji barokowej.
  • Często jest także spotykany w poezji współczesnej.
  • Niekiedy bywa utożsamiany z antytez.
  • Są to bowiem chwyty podobne, ale antyteza ogarnia zwykle szerszy segment (zdanie, wers) wypowiedzi poetyckiej.