Brak grafiki
Definicje

Oksymoron

Oksymoron – rodzaj metafory, zwrot stylistyczny, wyrażenie składające się z dwu przeciwstawnych znaczeniowo wyrazów, wykluczających się znaczeniowo, najczęściej rzeczownika i przymiotnika. Dzięki takiemu zestawieniu dochodzi do metaforycznego przekształcenia znaczeń obu słow, co daje efekt paradoksu. […]