Olus [mitologia]

  • Legendarny olbrzym, którego czaszkę rzekomo odkryto na Kapitolu w Rzymie.
  • Z imieniem Olus próbowano łączyć nazwę Kapitolu:
    • caput Oli = głowa Olusa -Capitolium.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły