Onejros [mitologia]

  • Demon Snu.
  • Wysyłany był przez bogów. aby zwodzić ludzi.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły