Ops [mitologia]

  • Rzymska bogini obfitości i urodzaju.
  • Małżonka Saturna.
  • Utożsamiano ją z grecka Reją i wschodnią Kybele.
  • Wg legendy kult Ops wprowadził do Rzymu wódz Tytus Tatius.
  • Ku jej czci odbywały się w Rzymie święta, tzw. Opalia.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły