Opieszale [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
opieszale przysłówek  (powoli) Spotkanie przebiegało opieszale.