Nic [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nic zaimek rzeczowny nieokreślony Nic ich nie łączy.
przysłówek (całkowicie, zupełnie) Nic nie wiem na ten temat.
w znaczeniu rzeczownikowym coś mało warte, nieznaczące Takie nic nie ma do tego prawa.