Opis dzieła sztuki (rzeźby, pomnika)

Istotne w opisie jest poznanie dzieła, określenie istotnych wiadomości.

Opis rzeźby/pomnika:

Wstępne informacje o przedmiocie opisu:

 • informacje o autorze,
 • wiadomości o czasie powstania dzieła, miejscu, gdzie można go podziwiać,
 • sylwetka przedstawiona i jej czyny, dokonania,

Omówienie poszczególnych elementów pomnika/rzeźby:

 • przedstawienie całości sylwetki, wykorzystanie przymiotników do opisu,
 • opis elementów ubioru za pomocą odpowiednich przymiotników, imiesłowów,
 • wyodrębnienie poszczególnych części posągu, nazwanie ich,
 • opis mimiki, nazwanie uczuć, które można odczytać z twarzy postaci przedstawionej,
 • opis i objaśnienie gestów, trzymanych lub umieszczonych obok rekwizytów,

Wskazanie walorów artystycznych dzieła:

 • określenie charakteru dzieła ze względu na ruch (statyka, dynamika),
 • sposób oddania charakteru postaci,
 • opis osobistych wrażeń.