Liryka (utwory wierszowane) – najważniejsze pojęcia

Liryka (utwory wierszowane) – najważniejsze pojęcia

 • adresat wiersza,
 • podmiot liryczny (ja liryczne),
 • nastrój wiersza,
 • wers,
 • zwrotka (strofa),
 • refren,
 • środek stylistyczny,
 • rym,
 • rytm,
 • średniówka,
 • akcent.