Proza – najważniejsze pojęcia (terminy)

W rozumieniu tradycyjnym – mowa niewiązana , przeciwstawna rytmicznie zorganizowanej mowie poetyckiej.

Proza – najważniejsze pojęcia (terminy)

 • autor,
 • bohater literacki,
 • świat przedstawiony,
 • akcja,
 • narrator,
 • narracja,
 • dialog,
 • przesłanie,
 • kompozycja,
 • puenta,
 • watek,
 • wydarzenie fantastyczne (nieprawdopodobne),
 • wydarzenie realistyczne (prawdopodobne),
 • wydarzenie fikcyjne (wymyślone),
 • wydarzenia rzeczywiste.