Oponować [w3yraxzy przeciwstawne]

  • Oponować, przeciwstawiać swoje zdanie innemu, być odmiennego zdania, przeczyć.
  • Przeciwstawne:
    • zgadzać się,
    • aprobować.