Opowiadanie z użyciem dialogu i elementami innych form wypowiedzi

Opowiadanie z użyciem dialogu i elementami innych form wypowiedzi

 1. Istnieją dwa rodzaje opowiadań:
  • twórcze ( zredagowane na podstawie zdarzeń przeżytych lub wymyślonych przez autora)
  • odtwórcze (napisane na podstawie utworu literackiego, filmu, przedstawienia itp.)
 1. Jest to forma bardzo pojemna, możesz do niej wpleść opisy przedmiotów, krajobrazu, przeżyć, charakterystykę dialog.
  3. Główną osobą w opowiadaniu jest narrator. Jeżeli narrator bierze udział w wydarzeniach – mówimy o narracji pierwszoosobowej. Jeżeli narrator nie bierze udziału w prezentowanych wydarzeniach – mamy do czynienia z narracją trzecioosobową.
  4. Przebieg wydarzeń może być chronologiczny (zgodny z czasem), możesz wprowadzić retrospekcję (retrospekcja – łac. retro „wstecz” – nawrót do przeszłości zakłócający tok opowieści).

Podpowiedzi:

 1. Zredaguj plan wydarzeń.
 2. Każde wydarzenie rozwiń w kilku zdaniach.
 3. Każdy punkt zaczynaj od akapitu.
 4. Wzbogać tekst o opisy i o dialog.
 5. Zatytułuj swoje opowiadanie.

Pamiętaj, ze możesz przytaczać dosłownie słowa bohaterów (wówczas mówimy o mowie niezależnej). Opowiadanie stanie się żywsze, ciekawsze, zyska na barwności, gdy zastosujesz  mowę niezależną  i elementy innych form wypowiedzi (opis sytuacji, przeżyć, charakterystyka)