Opowiadanie

Opowiadanie –  jedna z podstawowych form narracji, istotne wyznaczniki opowiadania to:

 • utwór niewielkich rozmiarów,
 • swobodna kompozycja,
 • wyraźne zakończenie,
 • następstwo czasowe zdarzeń *chronologia, kolejność),
 • wskazanie zależności między przedstawianymi zdarzeniami (związki przyczynowo-skutkowe),
 • wykorzystanie czasu przeszłego, pozwalające na zachowanie dystansu czasowego *choć istnieją przypadki zastosowania czasu teraźniejszego).

Opowiadanie – gatunek epicki, krótki utwór pisany prozą, fabuła obejmuje opisy, refleksje, wątki poboczne, epizody czy dygresje, niekiedy zbliża się do noweli, choć charakteryzuje się większą swobodą kompozycyjną.

Polsce autorzy opowiadań to między innymi:

 • Bolesław Prus,
 • Stefan Żeromski,
 • Maria Dąbrowska,
 • Jarosław Iwaszkiewicz,
 • Tadeusz Borowski.